Rückzug vom Rückzug: Python-Erfinder Guido van Rossum geht zu Microsoft

Rückzug vom Rückzug: Python-Erfinder Guido van Rossum geht zu Microsoft

https://ift.tt/2UkEc4K

via heise Developer – Neueste Meldungen https://ift.tt/2d293fe

November 13, 2020 at 06:52AM

Leave a Reply